CALL US TOLL FREE TODAY! 442-400-9049

Beacon

Occlusive Dressing For Open Chest Wounds

Bruksanvisning (Swedish)

  1. Rengör området runt såret.
  2. Grip fliken och ta bort klar liner.
  3. Placera förband centrerat över såret med klistersidan nedåt.
  4. Tryck dressing fast huden för att säkerställa ocklusiv tätning.

Fliken kan användas för att hjälpa till med att lyfta, avlägsnande , och placeringen av förbandet. Ta bort dressing med standard förbandsbyte protokoll.