CALL US TOLL FREE TODAY!

800-405-8984

 

Occlusive Dressing For Open Chest Wounds

Bruksanvisning (Swedish)

  1. Rengör området runt såret.
  2. Grip fliken och ta bort klar liner.
  3. Placera förband centrerat över såret med klistersidan nedåt.
  4. Tryck dressing fast huden för att säkerställa ocklusiv tätning.

Fliken kan användas för att hjälpa till med att lyfta, avlägsnande , och placeringen av förbandet. Ta bort dressing med standard förbandsbyte protokoll.

Bruksanvisning
English Français Español Português Deutsch Polski Italiano Russkiy Türkçe Danske Swedish Ελληνικά Nederlands Elliniká русский český

32605 Temecula Parkway

Suite 302

Temecula, California 92592

 

800-405-8984

 

[email protected]

 

All material and images

© 2014 Beacon Medical, LLC.

All rights reserved.

 

Proudly Made In The USA

 

QUESTIONS?  CONTACT US TODAY!

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.